Europos Sąjungos parama

UAB „Kopakopa“ įgyvendina projektą – skaitmeninių sprendimų ir vaizdinės konfigūracijos įdiegimas įmonės veikloje. 

Projekto tikslas –  įdiegiant e. pardavimo sandorių ir vaizdinės konfigūracijos sprendimus įmonės veikloje, padidinti UAB „Kopakopa“ patrauklumą, gaminamų produktų paklausą ir įmonės produktyvumą. 

Projekto veikla. Projekto įgyvendinimo metu UAB „Kopakopa“ įdiegs e. pardavimų sandorių ir vaizdinės konfigūracijos sudarymo sprendimus, užtikrindama gaminamų produktų skaitmeninimą, elektroninę prekybą ir pristatymą. Nauji e-komercijos sprendimai bus skaitmenizuoti, tai teigiamai paveiks darbuotojų produktyvumą bei laiko kaštus, optimizuos verslo procesus ir sumažins klaidų skaičių, kurias iššaukia žmogiškasis faktorius.

Projekto rezultatas. Įgyvendinus projektą, bus sukurta svetainė, kurioje bus įdiegta B2B (verslas verslui) rubrika, drabužius bus galima peržiūrėti iš visų pusių bei atsiskaityti patogiais mokėjimo būdais, kas leis pasiekti didesnį klientų skaičių ir suteiks įmonei konkurencinį pranašumą su kitomis, analogiška veikla vykdančiomis įmonėmis. 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2024-06-13 – 2025-06-13.

Projekto vertė – 47 187,00 EUR.

ES finansavimas – 23 593,50 EUR.


Administruojančioji institucija – Inovacijų agentūra. 

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt